Nasze oddziały

Wybierz odpowiedni dla siebie zakres świadczeń medycznych dostępnych w naszym szpitalu

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do sbaliziacji funkcji życiowych osób znajdujących sie w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci;
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poszkodowanym w stanaj wyjątkowych i katastrofach;
 • dokonywanie zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizacja transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej i do innych komórek organizacyjnych szpitala.
Czytaj więcej...

Oddział zajmuje się pacjentami w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Do tej grupy zalicza się chorych:

 • po incydencie nagłego zatrzymania krążenia;
 • z niewydolnością oddechową;
 • po zatruciu i przedawkowaniu leków;
 • z ostro przebiegającymi infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi /sepsa/;
 • wymagających intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej;
 • z urazem wielonarządowym /np. po  wypadku komunikacyjnym/;

Personel oddziału prowadzi znieczulenia w zakresie chirurgii, ortopedii, urologii, laryngologii, ginekologii, okulistyki i gastroenterologii.

Czytaj więcej...
 • chirurgia ogólna klasyczna: choroby nienowotworowe żołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, trzustki, odbytu, przetoki odbytu, szczeliny odbytu, choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych;
 • zabiegi laparoskopowe w diagnostyce z wykorzystaniem neuromonitoringu - systemu zmniejszającego ryzyko uszkodzenia nerwów zaopatrujących struny głosowe;
 • przezskórne drenaże pod kontrolą USG patologicznych zbiorników w jamie brzusznej: torbiele rzekome trzustki, drenaż przez skórny przez wątrobowy dróg żółciowych;
 • zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej: podpowięziowe endoskopowe podwiązywanie niewydolnych żył przeszywających w przewlekłej niewydolności żylnej w przebiegu zespołu pozakrzepowego, sympatektomia lędźwiowa w niedokrwieniu przewlekłym kończyn dolnych, operacje żylaków kończyn dolnych;
 • ewakuacja ostrych krwiaków pourazowych przestrzeni międzypowięziowych podudzi.
Czytaj więcej...
 • chirurgia onkologiczna narządów jamy brzusznej: nowotwory żołądka i wpustu, jelita cienkiego, grubego i odbytnicy, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki oraz zabiegi laparoskopowe w nowotworach przewodu pokarmowego
 • chirurgia endokrynologiczna: choroby i nowotwory tarczycy, guzy przytarczyc, guzy nadnerczy;
 • chirurgia nowotworów łagodnych i złośliwych gruczołu piersiowego: zabiegi oszczędzające z wykorzystaniem urządzenia do identyfikacji "węzła wartowniczego", biopsje mammotomiczne - zabiegi diagnostyczne i lecznicze przy usuwaniu guzków piersi, małoinwazyjne, w znieczuleniu miejscowym;
 • chirurgia nowotworów skóry: leczenie operacyjne czerniaka skóry z identyfikacją "węzła wartowniczego"
Czytaj więcej...
 • onkologiczne operacje urologiczne: prostatektomia radykalna, nefrektomia radykalna, cystektomia radykalna;
 • leczenie operacyjne łagodnego rozrostu stercza;
 • leczenie operacyjne kamicy dróg moczowych;
 • leczenie operacyjne chorób męskich narządów płciowych;
 • leczenie operacyjne nietrzymania moczu u kobiet.

 Zabiegi operacyjne wykonywane są z zastosowaniem metod małoinwazyjnej chirurgii operacyjnej: laparoskopia, endoskopia , zabiegi z użyciem lasera.

Czytaj więcej...
 • sprzęt najwyższej jakości
 • maszyny, na których rehabilitacji poddawani są wyczynowi sportowcy
 • wykształceni pracownicy  z doświadczeniem w pracy klinicznej
 • konsultacje lekarskie
 • dogodne godziny zabiegów

Zakład Fizjoterapii świadczy zabiegi fizjoterapeutyczne odpłatnie w trybie niestacjonarnym.

Czytaj więcej...

Oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem urazów, chorób wrodzonych i nabytych w obrębie narządu ruchu, z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych i operacyjnych.

Wykonujemy specjalistyczne zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym między innymi:

 • leczenie obrażeń narządu ruchu nowoczesnymi metodami operacyjnymi (gwoździe śródszpikowe, zespolenia dynamiczne, stabilizatory zewnętrzne, płytki LCP, endoprotezy połowiczne i bipolarne);
 • artroskopie diagnostyczne i lecznicze stawu kolanowego, rekonstrukcje więzadła  krzyżowego przedniego i leczenie ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego;
 • operacje korekcyjno-naprawcze stóp;
 • chirurgia naprawcza ręki;
 • protezoplastyki pierwotne i rewizyjne, cementowe i bezcementowe w tym przynasadowe stawów biodrowych oraz protezoplastyki pierwotne stawów kolanowych.
Czytaj więcej...

W ramach działalności podstawowej Oddział Wewnętrzny oferuje pełen zakres procedur internistycznych:

Diagnostyka kardiologiczna

 • próby wysiłkowe;
 • próby dobutaminowe;
 • ECHO serca w tym również przezprzełykowe;
 • Holtery EKG i ciśnieniowe;
 • testy pochyleniowe;

Diagnostyka pulmonologiczna

 • bronchofiberoskopia;
 • spirometria;

Diagnostyka gastrologiczna

 • badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;

 

Czytaj więcej...
 • diagnostyka i leczenie schorzeń całego przewodu pokarmowego - przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego oraz wątroby i trzustki;
 • badania endoskopii diagnostycznej - gastroskopia, kolonoskopia a także USG jamy brzusznej i pH - metria z impedancją;
 • zabiegi z zakresu endoskopii zabiegowej - usuwanie polipów z przełyku, żołądka i jelita grubego, rozszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego balonem hydrostatycznym, zakładanie protez samorozprężalnych w zwężeniach nowotworowych przewodu pokarmowego, zakładanie gastrostomii odżywczej metodą endoskopową (PEG), niszczenie zmian naczyniowych za pomocą beamera argonowego (APC), leczenie żylaków przełyku metodą opaskowania, sklerotyzacji i inne;
 • diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby, dróg żółciowych i trzustki oraz zmian w ścianie przewodu pokarmowego - endosonografia (EUS), sporadycznie - endoskopia kapsułkowa.
Czytaj więcej...

W oddziale diagnozowane i leczone są:

 • choroby naczyniowe;
 • choroby demielinizacyjne /oddział ma kontrakt z NFZ na leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego/;
 • choroby układu pozapiramidowego i zespoły dementywne;
 • padaczka /nowoczesny aparat EEG i video - EEG/;
 • miastenia;
 • choroby mięśni;
 • choroby obwodowego układu nerwowego;
 • choroby zapalne układu nerwowego;
 • bóle głowy;
 • zespoły korzeniowe.
Czytaj więcej...
 • chirurgia zaćmy: fakoemulsyfikacja zaćmy z implantacją soczewek zwijalnych;

chirurgia jaskry: operacje przetokowe /trabekulektomia/, chirurgia minimalna /mini seton ExPress/, zabiegi łączone fakotrabekulektomia; chirurgia ciała szklistego i siatkówki: operacje odwarstwienia siatkówki, chirurgia plamki: macular pucker, przedplamkowe błony wytwórcze, otwory w plamce, leczenie przemieszczenia /zwichnięcia/ soczewki własnej lub sztucznej do komory ciała szklistego; operacje rekonstrukcyjne przedniego odcinka: implantacje wtórne, fiksacje transskleralne, plastyki przedniego odcinka, operacje łączone;chirurgia powiem i aparatu ochronnego oka: operacje plastyczne powiek: opadanie i pseudoopadanie, podwijanie,  odwijanie gradówki, kępki żólte, usuwanie zmian skórnych, chirurgia skrzydlika z przeszczepem autologicznym spojówki; diagnostyka i terapia chorób plamki: angiografia fluoresceinowa, OCT ocena plamki, iniekcje doszklistkowe inhibitorów anty-VEGF /Ranibizumab, Afilbercept/;diagnostyka i terapia inne: badania ultrasonograficzne /USG w projekcji A i B/, badanie OCT ocena n II, plamki, rogówki, kąta przesączania, pachymetria, pomiar komórek śródbłonka, pole widzenia, laseroterapia /irydotomia, kapsulotomia, trabekuloplastyka, laseroterapia siatkówki/, ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne.

Czytaj więcej...

- operacje uszu zewnętrznych i środkowych, w tym operacje poprawiające słuch.
- operacje zatok przynosowych z powodu przewlekłego zapalenia wykonywane metodą endoskopową (FESS)
- operacje udrożniania dróg łzowych (DCR) metodą endoskopową
- operacje przegrody nosa (septoplastyki) oraz małżowin nosowych dolnych (konchoplastyki)
- operacje guzów jam nosa i zatok (endoskopowo)
- operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego u dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych
- operacje w przypadku bezdechu sennego
- operacje nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani, w tym operacje laserem CO2
- operacje guzów szyi, torbieli i przetok wrodzonych
- operacje ślinianek podżuchwowych i przyusznych z możliwością monitorowania nerwu twarzowego

Czytaj więcej...

diagnostyka oraz leczenie chorób i zaburzeń psychicznych:

 • zaburzenia afektywne /zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe/;
 • zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia nerwicowe /zaburzenia lękowe, somatyzacyjne, konwersyjne, ASD, PTSD, zaburzenia adaptacyjne/;
 • zaburzenia psychiczne wynikające z organicznego uszkodzenia CUN;

prowadzenie obserwacji orzeczniczo-lekarskich żołnierzy dla potrzeb wojskowych komisji lekarskich;

konsultacje psychiatryczne i psychologiczne pacjentów innych oddziałów szpitala.

Czytaj więcej...

Oddział Udarowy zajmuje się diagnostyką i leczeniem udarów niedokrwiennych lub krwotocznych.

Czytaj więcej...

Stacja Dializ wykonuje zabiegi hemodializy u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek  zakwalifikowanych do leczenia nerkozastępczego tą właśnie metodą oraz u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek wymagających leczenia nerkozastępczego.

Zapraszamy pacjentów (zarówno z kraju jak i z zagranicy) na gościnne zabiegi hemodializy - w ramach ubezpieczenia jak i odpłatne.

Zabiegi gościnne po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Czytaj więcej...

Informacja z dnia 16.03.2020r.: Wyniki badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku będą możliwe do odbioru jedynie drogą elektroniczną, aż do odwołania. Zainteresowanych pacjentów prosimy o kontakt z rejestracją pod numerami telefonów: 58 552 63 07/ 261 21 63 07 oraz drogą elektroniczna na adres: rtg@7szmw.pl lub mammografia@7szmw.pl .

 • badania USG - BACC pod kontrolą USG, biopsja mammotomiczna pod kontrolą USG, USG tarczycy, piersi, jąder, jamy brzusznej, układu moczowego, macicy i przydatków, ścięgna Achillesa, narządu ruchu, dołów podkolanowych, tkanek miękkich, ślinianek,  jam opłucnowych i płuc, szyi, oczodołów, TRUS odbytu, odbytnicy, prostaty, Doppler tętnic dogłowowych, tętnic kończyn górnych i dolnych, aorty brzusznej i tętnic biodrowych, tętnic nerkowych, tętnic trzewnych, tętnic ocznych, rzęskowych i środkowych siatkówki, przetoki dializacyjnej, żył kończyn górnych i dolnych, żył układu wrotnego, przezskórne opróżnienie torbieli nerki, przezskórna biopsja igłowa trzustki, przezskórna aspiracja wątroby;
 • badania RTG – tkanek miękkich twarzy, głowy i szyi, przełyku, kręgosłupa, klatki piersiowej, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, układu moczowego, tkanek miękkich brzucha, jamy brzusznej, żołądka, układu kostno – stawowego kończyny górnej i dolnej, zdjęcie telemetryczne konczyn dolnych, badania kontrastowe, urografia;
 • mammografia.

W Zakładzie Diagnostyki obrazowej realizowany jest program Profilaktyka raka piersi / MAMMOGRAFIA SKRYNINGOWA/ refundowany przez NFZ:

 • etap podstawowy;
 • etap pogłębionej diagnostyki.     

Kontakt: 58 552 62 60/ 261 21 62 60, mammografia@7szmw.pl

Czytaj więcej...
 • wszystkie rodzaje zabiegów operacyjnych

 

Zmodernizowany Blok operacyjny funkcjonuje od 2009 roku. Składa się z czterech sal operacyjnych, myjni, sali przygotowawczej i sali wybudzeń, magazynów, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane.  

Czytaj więcej...

Nowoczesna Centralna Sterylizatornia jest zaprojektowana i wyposażona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi:

 • przelotowe myjnie - dezynfektory
 • przelotowe sterylizatory parowe (sterylizacja wysokotemperaturowa)
 • sterylizator plazmowy (sterylizacja niskotemperaturowa)

 

Czytaj więcej...
 • badania histopatologiczne materiału pooperacyjnego
 • badania histopatologiczne wycinków oligobiopsyjnych /gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, biopsje gruboigłowe/;
 • badania płynów z jam ciała /opłucna, otrzewna/;
 • badania cytologiczne popłuczyn, wymazów, moczu;
 • badania cytologii ginekologicznej;
 • badania śródoperacyjne /doraźne/;
 • wykonywanie i ocena biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych;
 • badania sekcyjne.
Czytaj więcej...

E-rejestracja

Wybierz odpowiedni dla siebie zakres świadczeń medycznych dostępnych w naszej przychodni.

Wejdź na stronę E‑rejestracji
KROK 1
Wprowadź swoje dane
KROK 2
Wybierz odpowiedni oddział
KROK 3
Wybierz lekarza oraz datę wizyty
KROK 4

Aktualności

Sprawdź co u nas ciekawego oraz co planujemy w najbliższym czasie....