Artykuł

Dokumentacja medyczna

Brakowanie historii chorób dla roku 1998

Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta upłynął okres przechowywania dokumentacji medycznej dla roku 1998. Dotyczy to Historii Chorób pacjentów hospitalizowanych w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Do dnia 30 kwietnia 2019 osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji przeznaczonej do brakowania mogą zgłaszać się do  Archiwum Medycznego w celu złożenia wniosku o wydanie oryginału historii choroby. Po tym terminie historie zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację danych pacjenta.