Oddział Udarowy

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Kinga Szmytkowska

Zakres działalności:

Oddział Udarowy zajmuje się diagnostyką i leczeniem udarów niedokrwiennych lub krwotocznych.