Artykuł

KWALIFIKACJA PRZYJĘCIA DO OIT COVID-19

KWALIFIKACJA PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU OIT COVID-19 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ W GDAŃSKU

KWALIFIKACJA  PRZYJĘCIA DO OIT COVID-19

7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ W GDAŃSKU

 

 

1. Do OIT COVID-19 7SZMW w Gdańsku przyjmowani są pacjenci tylko z rozpoznanym dodatnim wynikiem RT- PCR w kierunku SARS CoV-2 z nniewydolnością oddechową wymagajacą respiratoroterapii.

 

2. Przed przyjęciem do OIT należy wypełnić w formie elektronicznej formularz kwalifikacji do OIT z określeniem priorytetu przyjęcia,( lekarz prowadzący i konsultujący anestezjolog) – LINK DO FORMULARZA

 

3. Skierowanie do szpitala.

 

4. Wynik RT-PCR SARS CoV-2

 

5. Zgoda na hospitalizację w OIT i dane kontaktowe do osoby uprawnionej/opiekuna prawnego do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta.

 

6. Karta informacyjna zawierająca dane:

 

- od kiedy objawy COVID-19

- data pierwszego wyniku RT-PCR

- data włączenia tlenoterapii i/lub data intubacji, parametry wentylacji

- gazometria krwi tętniczej, inne badania laboratoryjne

- wyniki badań mikrobiologicznych z datami włączenia antybiotykoterapii,

- zastosowane leczenie: sterydoterapia, remdesiwir, osocze ozdrowieńców z datami włączenia, leki podane w dniu przekazania

-  TK płuc w formie elektronicznej

- informacja o dostępach inwazyjnych: centralnych dostępach naczyniowych, liniach tętniczych, cewniku moczowym, sondzie żołądkowej, drenażach, specjalistycznych opatrunkach z datami założenia

 

Wypełniony formularz kwalifikacji do OIT wraz z dokumentacją medyczną prosimy przesłać na adres mailowy oit@7szmw.pl, przyjęcie pacjenta prosimy każdorazowo ustalać z lekarzem dyżurnym OIT +48 552 63 45