Struktura szpitala

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Komendant Szpitala

Zastepca Komendanta Szpitala

Pielęgniarka Specjalista ds. Epidemiologii

Kierownik Wojskowej Przychodni Specjalistycznej

 • Poradnia Dermatologiczna
 • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Gabinet Chirurgii Stomatologicznej
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni chirurgicznej
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni chirurgii urazowej i ortopedii
 • Poradnia Chorób Wewnętrznych
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnla Foniatryczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni ginekologiczno - położniczej
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnla Onkologlczna
 • Poradnla Ortodontyczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni otolaryngologicznej
 • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradnia Proktologiczna
 • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
  • Pracownia Mammografii
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
  • Pracownia USG
 • Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
 • Pracownia Urodynamiczna
 • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni okulistycznej
 • Poradnia Zaburzeń Snu

Ordynatorzy i Kierownicy Komórek Wojskowego Szpitala Specjalistycznego

 • Blok Operacyjny
 • Izba Przyjęć Szpitala
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddziai Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Neurologiczny
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Otolaryngologiczny
 • Oddział Psychiatryczny
 • Oddział Udarowy
 • Oddział Urologiczny
 • Stacja Dializ
 • Zakład Fizjoterapii
 • Zakład Patomorfologii
 • Apteka
 • Bank Krwi
 • Oddzial Dzienny Psychiatryczny
 • Zakład Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych
 • Oddzial Rehabilitacji Neurologicznej

Zastępca Komendanta Szpitala ds. Pielęgniarstwa

Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące Oddziałów Szpitalnych i Przychodni

Centralna Sterylizatornia

Dietetyk

Kierownicy Komórek Organizacyjnych Działalności Niemedycznej i Pomocniczej

Zastępca Komendanta Szpitala ds. OP-L

Kierownik Wydziału Administracji i Mobilizacji

 • Administracja
 • Sekcja Mobilizacyjna
 • Sekretariat z Kancelarią Ogólną

Kierownik Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego

 • Sekcja Przechowywania i Odnawiania Zapasów
 • Sekcja Polowej Techniki Medycznej

Kierownik Działu Kadr i Szkolenia

Główny Księgowy

 • Kasa
 • Sekcja Ewidencji Majątku
 • Sekcja Księgowości Finansowej
 • Sekcja Płac
 • Zamówienia Publiczne
 • Specjalista do spraw marketingu

Kierownik Działu Logistyki

 • Sekcja Technicznego Utrzymania Infrastruktury
 • Sekcja Gospodarcza
 • Parking
 • Magazyn
 • Sekcja Sprzętu Medycznego
 • Dział higieny

Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń

 • Rejestracja
 • Statystyka
 • Archiwum medyczne

Specjalista Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Samodzielne Stanowiska Pracy

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Audytor Wewnętrzny

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Punkt Ewidencji Materiałów Niejawnych

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO i Systemu Zarządzania Środowiskowego

Pełnomocnik ds. Jakości

Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Kapelan