Informacje

Odwiedziny

Poniedziałek – piątek 15.00 – 18.00, Sobota - niedziela 12.00 – 18.00

 • W zależności od stanu zdrowia pacjenta odwiedziny mogą zostać ograniczone lub po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału odbywać się w innym przedziale czasowym.
 • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla odwiedzającego i innych pacjentów oraz podporządkować się wskazówkom personelu medycznego.
 • Osoba odwiedzająca nie może być pod wpływem alkoholu ani wnosić go na teren szpitala.
 • Niewskazane są odwiedziny z małymi dziećmi.
 • Przy pacjencie mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
 • Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione zabawki, książki, gry.
 • Zabrania się przechowywania artykułów żywnościowych o intensywnym zapachu bądź łatwo psujących się.
 • Dopuszczalne jest korzystanie z telefonu komórkowego pod warunkiem, że:
  • nie zakłóca pracy urządzeń medycznych
  • korzystanie z aparatu odbywa się w sposób nieuciążliwy dla pacjentów i personelu

Przynoszenie przedmiotów wartościowych odbywa się na własną odpowiedzialność, a personel placówki nie odpowiada za nie.

Na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 

PARKING:

PACJENT HOSPITALIZOWANY /wjazd na teren szpitala/

 • 12,00 zł / doba za pierwszych 10 dni
 • 10,00 zł / doba powyżej 10 dni
 • 8,00 zł / doba powyżej 21 dni
 • 24,00 zł / doba w przypadku zagubienia przepustki jednorazowej lub czasowej - 15 minutowej

 

ODWIEDZAJĄCY /parking zewnętrzny/

 • 4,00 zł pierwsza godzina postoju
 • 2,00 zł każda następna rozpoczęta godzina postoju

Wypis

Informacja o wypisie w przeddzień wyjścia ze szpitala.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz CHMIELOWIEC

01 - 171 Warszawa, 
ul. Młynarska 46

tel. 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
bezpłatna infolinia: 800 190 590

 • poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 20.00

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej

Dorota MARCINKOWSKA

tel. 58 552 63 53
e-mail: d.marcinkowska@rpp.gov.pl

 • przyjmuje w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 7.30 - 15.30 w pokoju nr 210 /poziom 2, bud. nr 10/
 • w godz. 11.00 - 14.00 dyżur na Oddziale Psychiatrycznym
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30, pokój nr 86 /poziom -1, bud. nr 17, WSP Srebrniki 17/, w godz. 11.00 - 14.00 dyżur na oddziałach WSP Srebrzysko, tel. 58 524 75 92
 • środy /za wyjątkiej pierwszej w miesiącu/ - 7.30 - 15.30, pokój nr 16 /poziom 1, bud. nr 25 UCK, Dębinki 7/, w godz. 11.00 - 14.00 dyżur na oddziałach UCK, Dębinki 7, tel. 58 349 26 64

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 7 Szpitala Marynarki Wojennej

lic. piel. Ewa GRABOWSKA

tel. 58 552 65 23

 • środa 12.00 - 14.00

Gabinet nr 32 w budynku nr 16 - Izba Przyjęć

Opieka duszpasterska

kapelan mgr Sławomir DRZEŻDŻON

Kaplica szpitalna – parter budynku nr 6.

Rzecznik prasowy

kmdr por. dr n. med. Krzysztof SZABAT

tel. 58 552 63 01


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZACYCH I GŁUCHONIEMYCH

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, pacjentom niesłyszącym, mającym problemy z komunikowaniem się, umożliwia kontakt poprzez:

 1. 1. osobę posługującą się językiem migowym na miejscu /Izba Przyjęć szpitala/,
 2. 2. zgłoszenie problemu drogą mailową: sekretariat@7szmw.pl lub faxem pod nr 58 552 64 57,
 3. 3. osobę uprawnioną działającą z upoważnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Zgłoszenie problemu zostaje przekazane właściwej komórce szpitala – ordynatorowi bądź kierownikowi oddziału.

Warunki przyjęcia do szpitala

Poniedziałek – piątek 15.00 – 18.00

Świadczenia zdrowotne udzielane są w szpitalu pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. Podczas przyjęcia do szpitala pacjent winien okazać aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, dowód osobisty, NIP pracodawcy w przypadku wystawienia druku o niezdolności do pracy oraz wyniki wcześniejszych badań i konsultacji.

Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez wymaganego skierowania - opłaca ubezpieczony.

Osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.

Izba Przyjęć

 • Punkt przyjęć planowanych - tel. 58 552 65 23
 • Punkt informacyjny – tel. 58 552 63 18 / 552 65 19

Szpital zapewnia

 • świadczenia zdrowotne;
 • środki farmaceutyczne i materiały medyczne;
 • pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą

 • piżamę;
 • szlafrok;
 • bieliznę osobistą;
 • ręcznik;
 • kapcie;
 • przybory toaletowe /m.in. mydło, szampon, grzebień, szczoteczkę oraz pastę do zębów, chusteczki higieniczne/.

 

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO HOSPITALIZACJI PLANOWYCH

Uwaga: przed kwalifikacją do hospitalizacji planowych pacjent powinien zostać skierowany do rejestracji ogólnej przychodni w celu uzupełnienia danych w systemie Esculap

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Zapisy na zabieg

gabinet lekarski nr 119, bud. 17, I piętro
poniedziałek, środa: 12.00 – 13.00 po uprzednim zapisie w Rejestracji Ogólnej

Konsultacje przed zabiegiem

pokój badań: 204, bud. nr 16, II piętro
poniedziałek – piątek: od 11.00
tel.: 58 552 63 24

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

gabinet lekarski, bud. nr 10
poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00
tel.: 785 773 886

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnętrznych

gabinet lekarski nr 230, bud. nr 16, II piętro
gabinet ordynatora nr 233, bud. nr 16, II piętro
poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00
tel.: 58 552 62 80

Czytaj więcej

Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii

gabinet lekarski nr 119, bud. 17, I piętro
poniedziałek, czwartek: 9:30 - 11:00
wystawianie skierowań na badania przedoperacyjne /pacjent musi być na czczo/ - gab. 119, bud. 17, I piętro - poniedziałek, czwartek 8:00 - 9:00

Czytaj więcej

Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny, gab. nr 29
wtorek - czwartek: 12:30 - 13:30
tel.: 58 552 62 61

Czytaj więcej

Oddział Otolaryngologiczny

gabinet lekarski nr 17, bud. nr 17, parter
środa: 9:30 - 11:00
czwartek: 10:45 - 11:45
rejestracja: 58 552 62 07 / 58 552 65 60

Czytaj więcej

Oddział Okulistyczny

Wyznaczenie terminu zabiegu  Rejestracja Ogólna Przychodnia

poniedziałek - piątek: 7:00 - 18:00

Zapisy na operacje zaćmy:

Oddział Okulistyczny, bud. nr 6, I piętro, gab. nr 103
poniedziałek - czwartek: 8:30 - 9:00

Zapisy na małe zabiegi operacyjne:

Oddział Okulistyczny, bud. nr 6, I piętro, gab. nr 103a bez AMD
poniedziałek, wtorek: 12:00 - 13:00

Czytaj więcej

Oddział Urologiczny

gabinet lekarski nr 38, bud. nr 17, parter
poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 9:00
tel.: 58 552 64 12

Czytaj więcej

Oddział Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych

gabinet nr 220, bud. nr 6, II piętro
środa, czwartek: 8:30 - 9:30

Czytaj więcej

Profilaktyka

Ważny do 30 czerwca 2022 roku

MAMMOGRAFIA

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi czyli zdjęcie rentgenowskie. Mammografia jest najlepszą metodą wykrywania zmian w piersi. Program realizowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kierowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat,, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonały badania mammograficznego,
 • otrzymały w ramach realizacji programu w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka - rak piersi wśród członków rodziny lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Progrm Profilaktyki raka Piersi realizowany przez Zakład Diagnostyki Obrazowej – etap podstawowy i diagnostyki pogłębionej, na podstawie dowodu osobistego, bez skierowania od lekarza specjalisty.

 Etap podstawowy:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
 • wykonanie badania mammograficznego w dwóch projektach oraz ich opis,
 • rejestracja w centralnym programie SIMP,
 • wydanie wyniku badania.

Etap pogłębiony:

 • porada lekarska,
 • wykonanie mammografii uzupełniającej lub wykonie USG piersi,
 • wykonanie biopsji cienkoigłowej lub biopsji gruboigłowej  - BIOPSJA MAMMOTOMICZNA.

Po wykonaniu powyższych badań, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Pacjentka jest kierowana na odpowiednie leczenie.

Kontakt:

Zakład Diagnostyki Obrazowej, mammografia@7zmw.pl, tel.: 58 552 62 60 lub 63 60

 

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowny Pacjencie

Na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informujemy że:

Administrator Danych Osobowych

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk

Dane Przetwarzane są w zbiorach danych

Zbiory danych medycznych pacjentów 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ

Cel przetwarzania danych osobowych

Szpital przetwarza dane osobowe pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna

Udostępnianie danych

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 186)

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

Pacjenci mają prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych (podstawa art. 32 – 35 Ustawy o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922)