Druki do pobrania

Druki do pobrania

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA

Sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii następuje na koszt wnioskodawcy.

Wysokość opłaty na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. 2012 poz. 159 z późn. zm.) wynosi:

 • sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 9,86zł /dziewięć złotych, osiemdziesiąt szesć groszy/
 • sporządzenie kopii dokumentacji medycznej - 0,35 zł /trzydzieści pięć groszy/
 • sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,97 zł/ jeden złoty,  dziewięćdziesiąt siedem groszy/

Odpis dokumentacji medycznej, potwierdzony za zgodność z oryginałem, będzie do odbioru w Rejestracji Ogólnej Przychodni 7 Szpitala Marynarki Wojennej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Rejestracji

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu lub poprzez sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii na podstawie:

WNIOSKI PACJENTA

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać:

 • w Rejestracji Ogólnej Przychodni bud. 17, parter
  • poniedziałek – piątek w godz.: 7:30 – 18:00
 • w Archiwum Szpitala bud. 17, parter pok. 18
  • poniedziałek – piątek w godz.: 7:00 – 14:30
 • w Sekretariacie Szpitala bud. 17, II piętro pok. 201
  • poniedziałek – piątek w godz.: 7:00 – 14:30
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
  • 7 Szpital Marynarki Wojennej
  • ul. Polanki 117
  • 80-305 Gdańsk
Szanowni Państwo

Ankieta satysfakcji pacjenta

Satysfakcja pacjenta jest ważną zmienną w ocenie jakości oferowanych usług medycznych. Zachęcamy do podzielenia się z nami Państwa opinią.

Ankieta satysfakcji pacjenta dostępna jest również na wszystkich Oddział Szpitalnych, w Rejestracji Przychodni Specjalistycznej oraz w Rejestracji Zakładu Radiologii Lekarskiej. Wypełnioną ankietę można wrzucić do Skrzynek Satysfakcji Pacjenta mieszczących się w/w komórkach szpitala, wysłać na adres:

7 Szpital Marynarki Wojennej
ul. Polanki 117
80-305 Gdańsk

lub zeskanować i załadować plik poniżej: