Artykuł

Grant NCBR

„Wpływ funkcji osi przysadkowo-tarczycowej oraz przysadkowo-nadnerczowej na przebieg choroby COVID-19”.

Zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. n. med. Renaty Świątkowskiej-Stodulskiej z Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zakończył badania nad funkcją endokrynną
u pacjentów z COVID-19 w ramach projektu „Wpływ funkcji osi przysadkowo-tarczycowej oraz przysadkowo-nadnerczowej na przebieg choroby COVID-19”.

 

Projekt powstał we współpracy z 7 Szpitalem Marynarki Wojennej w Gdańsku w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. W skład zespołu badawczego wchodziły również lek. Ewelina Puchalska-Reglińska (koordynator badania w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej) oraz lek. Agata Berlińska (Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych GUMed).

 

Wskutek realizacji projektu uzyskano szereg danych dotyczących funkcjonowania układu hormonalnego u chorych wymagających pobytu szpitalnego z powodu COVID-19. Działanie wirusa SARS-CoV-2 jest wielowymiarowe i nie ogranicza się do jedynie do tkanek układu oddechowego. Zaobserwowano, że zmiany dotyczące funkcji endokrynnej u tej grupy pacjentów występują często, nierzadko będąc czasową adaptacją do wzmożonego stresu spowodowanego chorobą.

 

Wybrane parametry hormonalne wydają się być ściśle powiązane z wykładnikami ogólnoustrojowego zapalenia występującego w COVID-19. Co szczególnie istotne, hormony takie jak kortyzol czy wolna trijodotyronina mogą przyczyniać się do skutecznej oceny rokowania u wybranych chorych hospitalizowanych z COVID-19, wspierając tym samym proces diagnostyczno-terapeutyczny u pacjentów z grup ryzyka. Ocena podstawowych parametrów endokrynologicznych jest łatwa, tania i ogólnodostępna, w związku z czym w istotny sposób może wspomóc ocenę kliniczną chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

 

Prace oryginalne będące rezultatem realizacji projektu dostępne są w bazach pełnotekstowych online.