Oddział Psychiatryczny

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Bohdziewicz

Zakres działalności:

diagnostyka oraz leczenie chorób i zaburzeń psychicznych:

 • zaburzenia afektywne /zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe/;
 • zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia nerwicowe /zaburzenia lękowe, somatyzacyjne, konwersyjne, ASD, PTSD, zaburzenia adaptacyjne/;
 • zaburzenia psychiczne wynikające z organicznego uszkodzenia CUN;

prowadzenie obserwacji orzeczniczo-lekarskich żołnierzy dla potrzeb wojskowych komisji lekarskich;

konsultacje psychiatryczne i psychologiczne pacjentów innych oddziałów szpitala.

 

Stosowane w oddziale formy pomocy:

 • wszechstronna diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna;
 • farmakoterapia;
 • terapia psychologiczna;
 • indywidualne konsultacje psychiatryczne;
 • indywidualne konsultacje psychologiczne;
 • rozmowy z rodzinami: edukacja, wsparcie;
 • terapia zajęciowa;
 • kompleksowa opieka pielęgniarska;

 

Ponadto oddział ma obowiązek zabezpieczenia łóżek dla żołnierzy czynnie uczestniczących w działaniach wojennych jak i ich rodzin.

 

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO HOSPITALIZACJI PLANOWYCH

Kwalifikacje odbywają się w poniedziałki w godzinach 10-11 w budynku nr. 10, pokój nr 202. Prosimy zabrać ze sobą ważne skierowanie i dostępną dokumentację medyczną. 
 

Pacjenci umówieni na hospitalizację proszeni są o zgłoszenie się w wyznaczonym dniu o godzinie 10 do Izby Przyjęć. Prosimy zabrać ze sobą skierowanie, dostępną dokumentacje medyczną i leki własne w oryginalnych opakowaniach. Wszelkie długie paski, sznurki itp. zostaną zdeponowane i oddane przy wypisie.  Dopuszczalne są ładowarki z kablem do 20 cm. 

 
Kontakt telefoniczny z Oddziałem możliwy w dniach:
poniedziałek 9:00 - 14:00
wtorek 9:00 - 14:00
środa 12:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek:  9:00 - 14:00
 
tel.: 785 773 886
 
 

W sprawie praktyk z zakresu psychologii proszę dzwonić pod numer 58 552 64 46


USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

Psychoterapia /sesja 50 min/

150,00

Badanie osobowości

500,00

Badanie ilorazu inteligencji

500,00