Oddział Psychiatryczny

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Bohdziewicz

Zakres działalności:

diagnostyka oraz leczenie chorób i zaburzeń psychicznych:

 • zaburzenia afektywne /zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe/;
 • zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia nerwicowe /zaburzenia lękowe, somatyzacyjne, konwersyjne, ASD, PTSD, zaburzenia adaptacyjne/;
 • zaburzenia psychiczne wynikające z organicznego uszkodzenia CUN;

prowadzenie obserwacji orzeczniczo-lekarskich żołnierzy dla potrzeb wojskowych komisji lekarskich;

konsultacje psychiatryczne i psychologiczne pacjentów innych oddziałów szpitala.

 

Stosowane w oddziale formy pomocy:

 • wszechstronna diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna;
 • farmakoterapia;
 • terapia psychologiczna;
 • indywidualne konsultacje psychiatryczne;
 • indywidualne konsultacje psychologiczne;
 • rozmowy z rodzinami: edukacja, wsparcie;
 • terapia zajęciowa;
 • kompleksowa opieka pielęgniarska;

 

Ponadto oddział ma obowiązek zabezpieczenia łóżek dla żołnierzy czynnie uczestniczących w działaniach wojennych jak i ich rodzin.

 

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO HOSPITALIZACJI PLANOWYCH

Uwaga: przed kwalifikacją do hospitalizacji planych pacjent powinien zostać skierowany do rejestracji ogólnej przychodni w celu uzupełnienia danych w systemie Esculap
 
gabinet lekarski, bud. nr 10
poniedziałek - piątek: 8:00 - 13:00
tel.: 785 773 886

W sprawie praktyk z zakresu psychologii proszę dzwonić pod numer 58 552 64 46


USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

Psychoterapia /sesja 50 min/

150,00

Badanie osobowości

500,00

Badanie ilorazu inteligencji

500,00