Artykuł

Wygaśnięcie umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii
  • opublikowane przez Szpital
  • |
  • 19 lip 2016

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 18 lipca 2016r. wygasła umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii ze świadczeniodawcą: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku, ul. Polanki 117.

Jednocześnie informujemy, że wykaz świadczeniodawców posiadających umowy zawarte z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ znajduje się na stronie internetowej www.nfz-gdansk.pl - Dla Pacjenta w zakładce: Gdzie się leczyć.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne dostępne są w wyszukiwarce internetowej o nazwie: Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne pod adresem http://kolejki.nfz.gov.pl

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora Pomorskiego OW NFZ