Centralna Sterylizatornia

Zakres działalności:

Nowoczesna Centralna Sterylizatornia jest zaprojektowana i wyposażona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi:

  • przelotowe myjnie - dezynfektory
  • przelotowe sterylizatory parowe (sterylizacja wysokotemperaturowa)
  • sterylizator plazmowy (sterylizacja niskotemperaturowa)

 

Przebieg procesów dekontaminacji jest kontrolowany za pomocą metod fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz monitorowany przez elektroniczny system monitorowania procesów dekontaminacji oraz monitorowania obiegu instrumentarium, co pozwala na indywidualne oznakowanie każdej wyprodukowanej jednostki.

 

Procesy sterylizacyjne są monitorowane, a dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

 

Zaangażowanie i świadomość wykwalifikowanego personelu  Centralnej Sterylizatorni - w połączenia z nowoczesną technologią i pracą w oparciu o normy i procedury wewnętrzne - jest gwarancją na wytworzenie sterylnego wyrobu.

 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, godz. 7:00-19:00