Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sylwia Giętkowska

Oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem urazów, chorób wrodzonych i nabytych w obrębie narządu ruchu, z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych i operacyjnych.

Wykonujemy specjalistyczne zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym między innymi:

  • leczenie obrażeń narządu ruchu nowoczesnymi metodami operacyjnymi (gwoździe śródszpikowe, zespolenia dynamiczne, stabilizatory zewnętrzne, płytki LCP, endoprotezy połowiczne i bipolarne);
  • artroskopie diagnostyczne i lecznicze stawu kolanowego, rekonstrukcje więzadła  krzyżowego przedniego i leczenie ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego;
  • operacje korekcyjno-naprawcze stóp;
  • chirurgia naprawcza ręki;
  • protezoplastyki pierwotne i rewizyjne, cementowe i bezcementowe w tym przynasadowe stawów biodrowych oraz protezoplastyki pierwotne stawów kolanowych.

 

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO HOSPITALIZACJI PLANOWYCH

Uwaga: przed kwalifikacją do hospitalizacji planych pacjent powinien zostać skierowany do rejestracji ogólnej przychodni w celu uzupełnienia danych w systemie Esculap
 
gabinet lekarski nr 119, bud. 17, I piętro
wtorek, czwartek: 9:00 - 11:00
wystawianie skierowań na badania przedoperacyjne /pacjent musi być na czczo/ - gab. 119, bud. 17, I piętro
wtorek, czwartek 8:00 - 9:00

USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

Punkcja stawowa lub blokada dostawowa /z wizytą/

140,00

Zdjęcie gipsu /z wizytą/

100,00

Założenie gipsu /z wizytą/

120,00