Artykuł

Szpital bez bólu
  • opublikowane przez Szpital
  • |
  • 03 wrz 2014

Inicjatorami programu są: Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Certyfikat przyznawany jest tym placówkom, które spełniają określone kryteria i przez to przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku przystąpił do programu w styczniu 2013 roku. Zaangażował wzsystkich pracowników oddziałów zabiegowych.

Szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów, a przyczyny tego stanu sa złożone. Najważniejsze z nim to problemy organizacyjne, niewystarczająca wiedza o uśmierzaniu bólu, brak czasu, a także złożoność postępowania przeciwbólowego.

Uzyskany przez szpital certyfikat "Szpital bez bólu" jest dla pacjenta ważną informacją, iż właśnie tu uśmierzanie bólu pooperacyjnego jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia.