Artykuł

Awaria sieci telefonicznej

Numer awaryjny: 26 121 XX XX

W związku z awarią sieci telefonicznej szpitala, aby połączyć się z numerami szpitalnymi prosimy o korzystanie z numeru kierunkowego: 26 121 XXXX - gdzie XXXX oznacza numer wewnętrzny danego oddziału/pokoju/sekretariatu.

Sekretariat komendanta: nr wew. 63 01 – tel. 26 121 63 01.