Artykuł

Odwiedziny

Uwaga Zmiany

 „W związku ze znacznym wzrostem zakażeń COVID-19 od dnia 25.01.2022 r.

w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów.”

                 Osobiste odwiedziny są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. pacjenci w stanie terminalnym) za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego.