Artykuł

WFOSiGW

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, informuje że otrzymał dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie realizacji zadania pn.:"Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności szpitala jednoimiennego (pandemia COVID-19)". Planowany koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 40 000 PLN. WFOŚiGW dofinansował szpital w kwocie 40 000 PLN.

OPIS ZADANIA:

Od 20 marca 2020 w  na terenie Polski obowiązuje stan epidemii powodujący ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek zarażenia tym wirusem stwierdzono w Polsce 4 marca br. Od tego czasu systematycznie rośnie liczba osób zarażonych w całym kraju jak i w województwie pomorskim. Z uwagi na niekiedy ciężki przebieg choroby oraz wzrastająca liczba zakażonych, część szpitali stała się tzw. szpitalami zakaźnymi jednoimiennymi, takim szpitalem został również 7 SzMW. Odpady medyczne powstające w szpitalu w czasie epidemii m.in. takie jak: ubrania ochronne, maseczki, ze względów sanitarnych, a także w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, muszą być zagospodarowywane w bezpieczny sposób. Takie postępowanie obniża ryzyko rozprzestrzeniania się w środowisku koronawirusa. Miesięcznie w szpitalu Marynarki Wojennej powstaje ok 5 ton odpadów związanych z obsługą chorych na COVID-19.

Wsparcie finansowe szpitala przez WFOŚiGW w kwocie 40 000 PLN, znacznie przyczyniło się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim, którzy mieli styczność z odpadami medycznymi (niebezpiecznymi). Dofinansowanie pozwoliło na bezpieczne zagospodarowanie wszystkich materiałów, które miały styczność z chorymi na COVID-19 w miesiącu maju br.. Dzięki pomocy WFOŚiGW, 7 Szpital zutylizował 5,7 t  skażonych odpadów.

Prawidłowe i bezpieczne zagospodarowanie zużytych środków ochrony osobistej, wykorzystywanych przez personel medyczny, doprowadziły do podniesienia wiedzy i świadomości ekologicznej związanej z bezpiecznym dla środowiska  unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych.

Wsparcie finansowe działań dotyczących bezpiecznego zagospodarowania odpadów powstających w zakaźnych szpitalach jednoimiennych jest ogólnopolską akcją pomocy szpitalom, w którą włączyło się 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.