Artykuł

Zapraszamy do badania Centrum Monitorowania Jakości

Doświadczenia pacjenta ze świadczonej opieki

Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.


Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://www.cmj.org.pl/ankiety
/7szmw

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dziękujemy!