Artykuł

Mammografia

Badanie wymierzone w raka piersi

Mammografia – nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich, uważana za bezpieczną i efektywną metodę wykrywania raka piersi, wykorzystywana jako badanie profilaktyczne w grupie kobiet 45-74 lat. Polega na ucisku piersi w dwóch projekcjach (CC i MLO) i zobrazowaniu tkanki piersi na zdjęciach rentgenowskich, obecnie głównie w wersji cyfrowej coraz rzadziej na kliszach. Jest doskonałą metodą do oceny mikrozwapnień oraz drobnych zmian w piersiach o budowie tłuszczowej. Niższa czułość mammografii u kobiet młodszych wiąże się przede wszystkim z gęstą budową piersi, obecnością zrębu tkanki łącznej nieprzejrzystego dla promieniowania rentgenowskiego. Badanie z uwagi na promieniowanie rentgenowskie jest przeciwskazane u kobiet w ciąży.

Przebieg badania. W trakcie badania wykonuje się po dwa zdjęcia każdej piersi. Mammografię zaleca się wykonać między 5. a 10. dniem cyklu miesiączkowego, kiedy piersi są mniej wrażliwe na dotyk. Ucisk piersi podczas badania jest całkowicie bezpieczny. Badanie trwa kilka minut, podczas którego radiolog umieszcza pierś na stoliku aparatu mammograficznego, dociska pierś płytką z przejrzystego tworzywa i unieruchamia ją, po czym wykonuje zdjęcie mammograficzne. Taki ucisk piersi zmniejsza dawki promieniowania rentgenowskiego oraz pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu prawidłowych struktur sutka i ewentualnych zmian.

Jeżeli wynik mammografii nie jest prawidłowy, pacjentka zostaje skierowana do drugiego etapu badań: może to być mammografia uzupełniająca, USG piersi, rezonans magnetyczny lub biopsja. Według zaleceń profilaktycznych raka piersi, kobiety w wieku 45-74 lat powinny wykonywać badanie mammograficzne co 24 miesiące. Należy zaznaczyć, że kobiety w podanym przedziale wiekowym, które nie chorowały na raka piersi oraz są ubezpieczone, mają możliwość wykonania bezpłatnej mammografii w ramach programu przesiewowych badań NFZ. Badanie można wykonać bez skierowania od lekarza specjalisty, jeżeli od ostatniego badania minęły minimum 2 lata. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka zachorowania na raka piersi (rak piersi u członków rodziny: matka, siostra, córka, mutacje w obrębie genów BRCA 1 i/lub BRCA 2) mammografia powinna być wykonywana co 12 miesięcy na przemian z rezonansem magnetycznym. USG piersi należy powtarzać co 12 miesięcy jako badanie uzupełniające.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej, 7 Szpital Marynarki Wojennej, Gdańsk, ul. Polanki 117, Tel.: 58 552 62 60 63 60

mammografia@7szmw.pl

 Źródło: internet