Izba Przyjęć Szpitala

Pielęgniarka oddziałowa:  lic.piel. Ewa Grabowska

Zakres działalności:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do sbaliziacji funkcji życiowych osób znajdujących sie w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci;
  • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poszkodowanym w stanaj wyjątkowych i katastrofach;
  • dokonywanie zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizacja transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej i do innych komórek organizacyjnych szpitala.

USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia

150,00

Zamknięte nastawienie złamania

300,00

Opieka pielęgniarki, ratownika

50,00