Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

KWALIFIKACJA DO ODDZIAŁU OiT COVID-19

 

Pielęgniarka oddziałowa:  mgr Sylwia Ścibisz

 Zakres działalności:

Oddział zajmuje się pacjentami w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Do tej grupy zalicza się chorych:

  • po incydencie nagłego zatrzymania krążenia;
  • z niewydolnością oddechową;
  • po zatruciu i przedawkowaniu leków;
  • z ostro przebiegającymi infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi /sepsa/;
  • wymagających intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej;
  • z urazem wielonarządowym /np. po  wypadku komunikacyjnym/;

Personel oddziału prowadzi znieczulenia w zakresie chirurgii, ortopedii, urologii, laryngologii, ginekologii, okulistyki i gastroenterologii.

 

USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

Zaliczka na poczet hospitalizacji

500,00