Artykuł

WSPARCIE SZPITALA

PIELĘGNIARKO !!!

Zwracamy się z prośbą do pielęgniarek anestezjologicznych i nie tylko o zgłaszanie się do 7 Szpitala Marynarki Wojennej celem podjęcia pracy. Szpital potrzebuje wsparcia pielęgniarek, które w danym momencie nie są zaangażowane w leczenie szpitalne.