Oddział Neurologiczny

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Kinga Szmytkowska

Zakres działalności:

W oddziale diagnozowane i leczone są:

 • choroby naczyniowe;
 • choroby demielinizacyjne /oddział ma kontrakt z NFZ na leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego/;
 • choroby układu pozapiramidowego i zespoły dementywne;
 • padaczka /nowoczesny aparat EEG i video - EEG/;
 • miastenia;
 • choroby mięśni;
 • choroby obwodowego układu nerwowego;
 • choroby zapalne układu nerwowego;
 • bóle głowy;
 • zespoły korzeniowe.

 

Przy oddziale działają pracownie.

Wykonywane są również badania odpłatne:

Pracownia USG Dopplerowska tętnic śródczaszkowych /TCD/ - 120,00zł,

badanie z kontrastem /ocena PFO/ - 200,00zł

Pracownia Neurofizjologii /nowoczesny aparat do badań elektrofizjologicznych Keypoint, cyfrowy aparat do badań EEG i video - EEG  rejestracja EEG, EMG/ENG: 12:00 - 13:00, tel.: 58 552 64 69

 • elektroencefalografia /EEG/ - 100,00zł;
 • przewodnictwo nerwowe /ENG/ - 70,00zł /jeden nerw/;
 • elektromiografia /EMG/ - 110,00zł /jeden mięsień/;
 • próba tężyczkowa /EMG/ - 160,00zł + kwota igły /25,00zł/
 • próba miasteniczka /EMG/ - 140,00zł;
 • badanie EMG pojedynczego włókna /SF EMG/ - 240,00zł;
 • potencjały wywołane - wzrokowe /VEP/ - 100,00zł, słuchowe /BAEP/ - 140,00zł

 

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO HOSPITALIZACJI PLANOWYCH

Uwaga: przed kwalifikacją do hospitalizacji planych pacjent powinien zostać skierowany do rejestracji ogólnej przychodni w celu uzupełnienia danych w systemie Esculap
 
Budynek nr 34, poziom -1, gab. nr 09
wtorek : 12:00 - 13:00
tel.: 58 552 62 61/ 261 21 62 61

USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

TCD

120,00

Odruch mrugania

200,00

Próba tężyczkowa, ischemiczna

180,00