Zakład Patomorfologii

Zakres działalności:

 • badania histopatologiczne materiału pooperacyjnego
 • badania histopatologiczne wycinków oligobiopsyjnych /gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, biopsje gruboigłowe/;
 • badania płynów z jam ciała /opłucna, otrzewna/;
 • badania cytologiczne popłuczyn, wymazów, moczu;
 • badania cytologii ginekologicznej;
 • badania śródoperacyjne /doraźne/;
 • wykonywanie i ocena biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych;
 • badania sekcyjne.

 

Termin wykonania badania /usługi/:

 • śródoperacyjne - wykonywane są w tym samym dniu, w ciągu 15-20 minut od dostarczenia materiału,
 • pilne - wykonywane są w ciągu 2-3 dni,
 • planowe - wykonywane sa w ciągu  5-10 dni,
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe - 2 dni.

 

Istnieje możliwość wykonywania badań z zakresu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej dla pacjentów spoza szpitala, ze skierowaniem lub odpłatnie /całkowity koszt badania - 160,00zł/.

 

Nakłucia wykonywane są we wtorki i czwartki od 8.30 - rejestracja telefoniczna: 58 552 62 60/ 261 21 62 60 lub 552 63 60/ 261 21 63 60. Rejestracja pacjentów na bieżąco.

Wniosek o wypożyczenie dokumentacji
Upoważnienie do odbioru wyników lub preparatów
Skierowanie do badania histopatologicznego

USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

Cytologia ginekologiczna

10,00

Badanie cytopatologiczne popłuczyn oskrzelowych, płynów z jam ciała, moczu, płynu stawowego i PMR

50,00

Badanie śródoperacyjne pojedynczego wycinka

150,00