Artykuł

NOCH - nocna i świąteczna opieka chorych
  • opublikowane przez Szpital
  • |
  • 05 wrz 2020

Od 1 października 2017r. nocna i świąteczna opieka chorych (NOCH) w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. w Gdańsku.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej sa to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - nie obowiązuje rejonizacja, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta. W razie konieczności lekarz lub pielęgniarka udzielają pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Pomoc wyjazdowa udzielana jest jednak przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy przypisany do konkretnego obszaru - obowiązuje rejonizacja. Lekarz udzielający pomocy w ramach opieki wyjazdowej może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

 

poniedziałek - piątek - godz. 18:00-8:00

sobota, niedziela, dni świąteczne - całodobowo

 

Od 2 listopada 2017r. miejsce udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki:

 

PACJENCI DO 18 r.ż.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o.

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119

tel.: 58 520 93 02

 

PACJENCI POWYŻEJ 18 r.ż.

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku /podwykonawca/

ul. Polanki 117

tel.: 58 552 62 65