Artykuł

PZU - Dofinansowanie

.

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku informuje, że Szpital otrzymał dofinansowanie z Fundusz Prewencyjnego PZU SA w kwocie 5 000zł na zadanie prewencyjne pn. „Ochrona zdrowia i życia oraz zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków zdarzeń losowych w zakresie ochrony zdrowia, polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia medycznego, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii wywołanej koronawirusem SARS-COV-2”, w ramach którego zostały zakupione środki ochrony osobistej dla personelu.

 

Realizacja zadania pozwoliła na skuteczne zabezpieczenie personelu przed zakażeniem wirusem SARS-COV-2.