Oddział Chorób Wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr  Maria Chytkiewicz

Zakres działalności:

W ramach działalności podstawowej Oddział Wewnętrzny oferuje pełen zakres procedur internistycznych:

Diagnostyka kardiologiczna

 • próby wysiłkowe;
 • próby dobutaminowe;
 • ECHO serca w tym również przezprzełykowe;
 • Holtery EKG i ciśnieniowe;
 • testy pochyleniowe;

Diagnostyka pulmonologiczna

 • bronchofiberoskopia;
 • spirometria;

Diagnostyka gastrologiczna

 • badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;

 

Wykonujemy również:

 • diagnostykę reumatologiczną;
 • podstawową diagnostykę endykronoliczną i nefrologiczną;
 • biopsję szpiku, zmian ogniskowych;
 • nakłucie jamy otrzewnej i opłucnej;
 • pełen zakres badań diagnostyki obrazowej;

 

Stacja Dializ, umożliwia wykonywanie ostrych i planowych zabiegów hemodializy dla pacjentów Oddziału Wewnętrznego.

Pracownia Endoskopowa umożliwia szeroką diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego.

W ramach wymaganych szkoleń uzyskano certyfikaty dla Pracowni Ambulatoryjnego Monitorowania EKG, Pracowni Echokardiograficznej i Pracowni Endoskopowej.

 

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO HOSPITALIZACJI PLANOWYCH

Uwaga: przed kwalifikacją do hospitalizacji planych pacjent powinien zostać skierowany do rejestracji ogólnej przychodni w celu uzupełnienia danych w systemie Esculap
 
gabinet lekarski nr 230, bud. nr 16, II piętro
poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:00
tel.: 58 552 62 80/ 261 21 62 80

USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

Badanie EKG z opisem

45,00

Spirometria bez opisu

60,00