Oddział Otolaryngologiczny

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO HOSPITALIZACJI PLANOWYCH

Uwaga: przed kwalifikacją do hospitalizacji planych pacjent powinien zostać skierowany do rejestracji ogólnej przychodni w celu uzupełnienia danych w systemie Esculap
 

Kwalifikacje do planowych zabiegów operacyjnych: poniedziałki,wtorki, środy, czwartki w godz. 13-14, gabinet nr 17, budynek nr 17 

rejestracja telefoniczna: tel. 58 500 46 10 w godz. 7:30 - 18:00.

 

 Rejestracja na badanie VNG:

osobista i telefoniczna: poniedziałki i piątki w godzinach 8-10 w gabinecie nr 3 w Przychodni lub nr tel. 58 552 62 45

 

mailowa: vng@7szmw.pl

 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Hanna Kozieł

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. Anna Ludwichowska

lek. Magdalena Horyd

lek. Sandra Okoye - Tyczyńska

Rezydenci:

lek. Krzysztof Rychlik

lek. Kornelia Stolarska

 Oddział Otolaryngologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej istnieje od 1949 roku. Obecnie wyremontowany w 2015 roku Oddział dysponuje 20 łóżkami i 2 salami zabiegowymi. Z Oddziałem ściśle związana jest Poradnia Otolaryngologiczna oraz Pracownia Badań Słuchu i Równowagi wyposażona w audiometrię, tympanometrię, otoemisje, ABR, VNG. Oddział posiada wysokiej jakości sprzęt: nowoczesne mikroskopy operacyjne, shaver laryngologiczny, tor wizyjny do operacji endoskopowych nosa i uszu, zestaw nawigacji elektromagnetycznej, laser CO2, laser diodowy, zestaw do elektrochirurgii RF, koblator, czujnik nerwu twarzowego.

 

Zakres wykonywanych zabiegów:

- operacje uszu zewnętrznych i środkowych, w tym operacje poprawiające słuch.

- operacje zatok przynosowych z powodu przewlekłego zapalenia wykonywane metodą endoskopową (FESS)

- operacje udrożniania dróg łzowych (DCR) metodą endoskopową

- operacje przegrody nosa (septoplastyki) oraz małżowin nosowych dolnych (konchoplastyki)

- operacje guzów jam nosa i zatok (endoskopowo)

- operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego u dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych

- operacje w przypadku bezdechu sennego

- operacje nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani, w tym operacje laserem CO2

- operacje guzów szyi, torbieli i przetok wrodzonych

- operacje ślinianek podżuchwowych i przyusznych z możliwością monitorowania nerwu twarzowego

USŁUGI ODPŁATNE

Sprawdź naszą ofertę usług dodatkowych
i przkonaj się, że są również na Twoją kieszeń!

Tympanometria

50,00

Badanie foniatryczne

120,00

Płukanie uszu

w ramach wizyty