Artykuł

Awaria centrali telefonicznej.

Czasowa zmiana nr telefonu informacji o numerach wewnętrznych szpitala.

Aby uzyskać informacje o numerach wewnętrznych prosimy o kontakt pod nr 601175476