Artykuł

Przycinka Drzew
  • opublikowane przez Szpital
  • |
  • 01 lip 2014

Zadanie pt. "Sanitarna przycinka drzew" zrealizowana na terenie 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku sfinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 2449,44 złotych.

W wyniku sanitarnej przycinki poprawiono kondycję drzew, usunięto porażone gałęzie i posusz.