POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-09-25

Data otwarcia

2020-10-09

Data zakończenia

2020-10-13

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

244/2020/R

Dostawa materiałów do sterylizacji (POSTĘPOWANIE NR 244/2020/R)


Dostawa materiałów do sterylizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Wymagane dokumenty: