POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2019-04-05

Data otwarcia

2019-05-23

Data zakończenia

2019-06-11

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

9/2019

Dostawa wyrobów do hemodializy i hemodiafiltracji (POSTĘPOWANIE NR 9/2019)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 144 000 Euro

Wymagane dokumenty: