POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2023-10-26

Data otwarcia

2023-12-01

Data zakończenia

2023-12-19

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

579/2023/PN

Usługa utrzymania czystości wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku (POSTĘPOWANIE NR 579/2023/PN)


Usługa utrzymania czystości wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku;

Nazwa CPV: 90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

                  85142300-9 Usługi w zakresie higieny

 Termin obowiązywania umowy: 01.01.2024r. – 31.12.2025r.

Wymagane dokumenty: