strona główna kontakt mapa strony

Przychodnia

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z BRAKIEM KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA OD DNIA 1 LIPCA 2013 PORADNIE:  

 KARDIOLOGICZNA   

♦ OKULISTYCZNA   

♦ LARYNGOLOGICZNA  

♦ DERMATOLOGICZNA

  PRZYJMUJĄ ZAPISY TYLKO NA ODPŁATNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE.

CENNIK I ZAKRES USŁUG  DOSTĘPNE SĄ POD NASTĘPUJĄCYM ADRESEM:
www.7szmw.pl/platne-swiadczenia-medyczne 
 
Świadczenia udzielane są w:
 
  • Przychodni  Specjalistycznej przy  7  Szpitalu Marynarki Wojennej, ul. Polanki  117
  • Przychodni Stomatologicznej przy ul. Słowackiego 10
   
Kierownik Przychodni - kmdr por. lek. med. Roman Theus
Kierownik Rejestracji - mgr Anna Kleczkowska 58 552 62 95
Pielęgniarka Koordynująca - Anna Dębska tel. 58 552 65 70
 
 
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 

 

REJESTRACJA
czynna od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem wtorku)  w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek od godz. 7:30 do 19:00

 

tel. 58 552 62 07

rejestracja intrnetowa: rejestracja_poz@7szmw.pl  
 
 
► LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 
poniedziałek    8:00 - 18.00
wtorek           8:00 - 18:00
środa             8:00 - 18:00
czwartek        8:00 - 18:00
piątek            8:00 - 18:00
 
► PORADNIA UROLOGICZNA
 
poniedziałek      7.00 - 8.00
wtorek             7.00 - 9.00
środa               7.00 - 17.00  
czwartek          7.00 - 17.00
piątek              7.00 - 8.00 oraz 15.00 - 19.00
przyjęcia chorych do oddziału - tel. 58 552 64 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 8.00
 
  
► PORADNIA CHIRURGICZNA
 
poniedziałek      8.00 - 18.00
wtorek             8.00 - 14.00  
środa               8.00 - 14.00     
czwartek          8.00 - 14.00                   
piątek              8.00 - 14.00
 
Konsultacje przed zabiegiem od poniedziałku do piątku od godz. 13:30 gab. nr 8 bez uprzedniej rejestracji
 

► PORADNIA GINEKOLOGICZNA

poniedziałek     9.00 - 14.00
wtorek               9.00 - 13.00; 14.00 - 18.00              
środa                 9.00 - 13.00               
czwartek            9.00 - 13.00    
piątek             9.00 - 13.00
 
 
► PORADNIA NEUROLOGICZNA
 
poniedziałek   13.00 - 18.00                        

wtorek             8.00 - 14.00                 

środa               8.00 - 14.00  oraz 16.00 - 19.00               
czwartek          8.00 - 18.00  
piątek           8.00 - 16.00   
 

 

► PORADNIA ORTOPEDYCZNA
 
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek            12.00 - 16.00  
środa              8.00 - 14.00   
czwartek         8.00 - 14.00  
piątek             8.00 - 14.00
 
 

► PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
 
poniedziałek      8.00 - 12.00
wtorek            15.00 - 19.00
środa               8.00 - 12.00  
   

► PORADNIA REHABILITACYJNA

poniedziałek      8:00 - 13.00
wtorek             13:00 - 18.00
środa               8.00 - 13.00
czwartek          8.00 - 13.00
piątek              8.00 - 13.00 
 
 
PŁATNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 
 
► PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
 
poniedziałek   8:00 - 14:00  lek. med. Arkadiusz Kwieciński
wtorek          12:00 - 17:00 
środa            12:00 - 17:00  lek. med. Janusz Milewski 
czwartek        8.00 - 14.00  lek.med. Lucjan Legan
piątek            8.00 - 14.00 lek. med. Janusz Milewski
 
   

PORADNIA OKULISTYCZNA

 

poniedziałek   11.00 - 13.00
wtorek          11.00 - 13.00
czwartek       11.00 - 13.00
 
  
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
 
Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Słowackiego 10

Kierownik przychodni - tel./fax.: 58 552 62 42

W sprawie skarg i zażaleń - każdy poniedziałek od godziny 12.00
 
Informacja telefoniczna:   58 552 64 02   
  
 

► W  związku z odrzuceniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferty na świadczenie usług w zakresie:   

- stomatologii zachowawczej;   

- periodentologii;  

- chirurgii stomatologicznej;   

- protetyki;

od dnia 01.04.2013 r. Przychodnia Stomatologiczna świadczy tylko usługi PEŁNOPŁATNE w w/w zakresie.

Jednocześnie informujemy, że gabinet otrodoncji przyjmuje pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.