strona główna kontakt mapa strony

Przychodnia

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z BRAKIEM KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA OD DNIA 1 LIPCA 2013 PORADNIE:  

♦ KARDIOLOGICZNA   

♦ OKULISTYCZNA   

♦ LARYNGOLOGICZNA  

♦ DERMATOLOGICZNA

  PRZYJMUJĄ ZAPISY TYLKO NA ODPŁATNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE.

CENNIK I ZAKRES USŁUG  DOSTĘPNE SĄ POD NASTĘPUJĄCYM ADRESEM:
www.7szmw.pl/platne-swiadczenia-medyczne 
 
Świadczenia udzielane są w:
 
  • Przychodni  Specjalistycznej przy  7  Szpitalu Marynarki Wojennej, ul. Polanki  117
  • Przychodni Stomatologicznej przy ul. Słowackiego 10
   
Kierownik Przychodni - kmdr por. lek. med. Roman Theus
 
Kierownik Rejestracji - mgr Anna Kleczkowska 58 552 62 95
 
Pielęgniarka Koordynująca - Anna Dębska tel. 58 552 65 70
 
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 
REJESTRACJA
 
czynna od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem wtorku)  w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek od godz. 7:30 do 19:00
tel. 58 552 62 07
      
   
rejestracja intrnetowa: rejestracja_poz@7szmw.pl  
 
 
► LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 
poniedziałek   8:00 - 18.00
wtorek              8:00 - 18:00
środa               8:00 - 18:00
czwartek          8:00 - 18:00
piątek               8:00 - 18:00
 
► PORADNIA UROLOGICZNA
 
poniedziałek   7.00 - 8.00
wtorek              7.00 - 9.00
środa               7.00 - 17.00
czwartek          7.00 - 17.00
piątek               7.00 - 8.00 oraz 15.00 - 19.00
przyjęcia chorych do oddziału - tel. 58 552 64 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 8.00
  
► PORADNIA CHIRURGICZNA
 
poniedziałek  8.00 - 18.00
wtorek             8.00 - 14.00
środa              8.00 - 14.00   
czwartek         8.00 - 14.00                 
piątek              8.00 - 14.00
 
Konsultacje przed zabiegiem od poniedziałku do piątku od godz. 13:30 gab. nr 8 bez uprzedniej rejestracji

► PORADNIA GINEKOLOGICZNA

poniedziałek   9.00 - 14.00
wtorek              9.00 - 13.00; 14.00 - 18.00              \
środa               9.00 - 13.00            
czwartek          9.00 - 13.00 
piątek               9.00 - 13.00
 
 PORADNIA NEUROLOGICZNA
 
poniedziałek 13.00 - 18.00                        
wtorek            8.00 - 14.00             
sroda             8.00 - 14.00  oraz 16.00 - 19.00            
czwartek        8.00 - 18.00
piątek             8.00 - 16.00   
 
► PORADNIA ORTOPEDYCZNA
 
poniedziałek  8.00 - 14.00
wtorek             12.00 - 16.00
środa              8.00 - 14.00 
czwartek         8.00 - 14.00
piątek              8.00 - 14.00
 
 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
 
poniedziałek   8.00 - 12.00  
wtorek            15.00 - 19.00
środa               8.00 - 12.00
 
► PORADNIA REHABILITACYJNA

poniedziałek  8:00 - 13.00
wtorek             13:00 - 18.00
środa               8.00 - 13.00
czwartek          8.00 - 13.00
piątek               8.00 - 13.00 
 
PŁATNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 
 
► PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
 
poniedziałek   8:00 - 14:00  lek. med. Arkadiusz Kwieciński
wtorek            12:00 - 17:00 
środa             12:00 - 17:00  lek. med. Janusz Milewski 
czwartek          8.00 - 14.00  lek.med. Lucjan Legan
piątek               8.00 - 14.00 lek. med. Janusz Milewski
 
► PORADNIA OKULISTYCZNA
 
poniedziałek  11.00 - 13.00
wtorek             11.00 - 13.00
czwartek         11.00 - 13.00
  
 
Przychodnia Stomatologiczna
 
Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Słowackiego 10

Kierownik przychodni:

tel./fax.: 58 552 62 42

W sprawie skarg i zażaleń - każdy poniedziałek od godziny 12.00
 
Informacja telefoniczna:   58 552 64 02   
  
 W  związku z odrzuceniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferty na świadczenie usług w zakresie:
- stomatologii zachowawczej;  
- periodentologii;  
- chirurgii stomatologicznej;   
- protetyki;

od dnia 01.04.2013 r. Przychodnia Stomatologiczna świadczy tylko usługi PEŁNOPŁATNE w w/w zakresie.

Jednocześnie informujemy, że gabinet otrodoncji przyjmuje pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.