POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-11-24

Data otwarcia

2020-12-04

Data zakończenia

2020-12-16

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

313/2020/PN

Dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa zbiornika i butli (POSTĘPOWANIE NR 313/2020/PN)


 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprężonych gazów medycznych, ciekłego tlenu wraz z transportem i dzierżawą opakowań na okres trwania umowy dla 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku a także dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu  o pojemności minimum 3 tony wyposażonego w systemem telemetrii z instalacją rozprężną oraz dzierżawą drugiego zbiornika ciekłego tlenu o pojemności minimum 3 tony wyposażonego w systemem telemetrii. Dzierżawa drugiego zbiornika jest na okres trwania epidemii COVID-19 z możliwością szybszego zakończenia okresu dzierżawy - po zakończeniu epidemii.

 

Wymagane dokumenty: