POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-10-07

Data otwarcia

2020-10-15

Data zakończenia

2020-10-16

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

257/2020/PN

Dostawa mikroskopu operacyjnego z szybkoobrotowym napędem do procedur otologicznych (POSTĘPOWANIE NR 257/2020/PN)


 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu operacyjnego z szybkoobrotowym napędem do procedur otologicznych (257/2020/PN) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wymagane dokumenty: