POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-09-14

Data otwarcia

2020-09-22

Data zakończenia

2020-09-25

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

180/2020/R

Remont tarasu - budynek nr 6 (POSTĘPOWANIE NR 180/2020/R)


Wykonanie robót remontowych posadzki na tarasie na parterze bud. nr 6 w zakresie położenia betonu ze styrodurem i położenia posadzki z gresu.

W związku z remontem tarasu w Budynku Nr 6 na parterze w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, na ul. Polanki 117, zwracam się do Państwa z propozycją przedstawienia oferty na ww. prace budowlane.

Dach pokryty jest papą. Na papę należy:

położyć ocieplenie w postaci styroduru (o gr. 5 cm), wylać beton  (o różnych spadkach spadkach) i ułożyć gres mrozoodporny w układzie promieniowym (o różnych spadkach). Wykonać spoinowanie posadzki markową spoiną elastyczną, ułożyć po obwodzie zewn. cokoliki z gresu, spoinowanie cokolików z gresu markową spoiną elastyczną. W pomieszczeniu pod tarasem: zbicie zniszczonych tynków na trzcinie, utylizacja gruzu z tynku, montaż sufitu podwieszonego z płyt stg.

 

Ofertę proszę przesłać na adres: w.baranski@7szmw.pl do 22.09.2020 r. do godz. 14.00. Termin wykonania prac: do 15.11.2020 r.

W sprawie wizji lokalnej proszę się kontaktować z: Wojciech BARAŃSKI tel. 697 077 119.

Wymagane dokumenty: