POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-02-27

Data otwarcia

2020-03-11

Data zakończenia

2020-03-25

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

59/2020/PN

Usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją niebezpiecznych odpadów medycznych (POSTĘPOWANIE NR 59/2020/PN)


Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją niebezpiecznych ODPADÓW MEDYCZNYCH. Szacunkowa ilość odpadów niebezpiecznych w okresie 12 miesięcy wynosi: 63 370 kg. Ilość odpadów jest uzależniona od ilości pacjentów oraz ilości wykonywanych zabiegów. Odbiorem odpadów niebezpiecznych objęte są odpady oznaczone kodami: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09 (sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.02.2020 r. w sprawie katalogu odpadu – Dz.U.2020.10) 

Wymagane dokumenty: