POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2019-04-11

Data otwarcia

2019-04-19

Data zakończenia

2019-04-23

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

10/2019

Usługa przeglądu rocznego budynków 7 SZMW zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (POSTĘPOWANIE NR 10/2019)


Wymagane dokumenty: