POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2024-05-09

Data otwarcia

2024-05-17

Data zakończenia

2024-06-03

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

270/2024/TP

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I APLIKACYJNEJ PROJEKTU PLANOWANEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027 (POSTĘPOWANIE NR 270/2024/TP)


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I APLIKACYJNEJ PROJEKTU PLANOWANEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027, DZIAŁANIA FENX.01.01 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Nazwa dostawy z CPV:

71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

79419000-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Wymagane dokumenty: