POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2018-06-29

Data otwarcia

2018-08-06

Data zakończenia

2018-09-14

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

26/2018

Dostawa asortymentu ortopedycznego (POSTĘPOWANIE NR 26/2018)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 144 000 Euro

Wymagane dokumenty: