POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2023-01-26

Data otwarcia

2023-02-06

Data zakończenia

2023-02-07

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

32/2023/R

Dostawa materiałów do produkcji mebli dla potrzeb Oddziałów Leczenie Chorób Kręgosłupa, AIOM, Ortopedii i Psychiatrii (POSTĘPOWANIE NR 32/2023/R)


7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku zwracam się z zapytaniem ofertowym na materiały do produkcji mebli. Materiały są ujęte w załączniku Nr 1 - Zestawienie materiałów. W cenie ww. materiałów proszę uwzględnić cenę transportu do 7 SzMW Gdańsk, ul. Polanki 117.

Ofertę na materiały meblowe proszę przedstawić do dnia 05.02.2023 r. do godz. 24.00 na formularzu znajdującym się w załączniku Nr 2 - Formularz ofertowy, który należy przesłać na adres email: w.baranski@7szmw.pl

O wyborze oferenta zostaną powiadomieni wszyscy którzy złożyli oferty w dniu 06.02.2023 r.

Wymagane dokumenty: