PRACA

Opublikowano:

03-02-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 19.01.2021r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 19.01.2021r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 4/2021 z dnia 19.01.2021r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

IPP Łukasz Gołębiowski, 06 - 400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 7/5.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku