PRACA

Opublikowano:

27-03-2024

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 14.03.2024r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 34/2024 z dnia 14.03.2024r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodontycznej Przychodni Specjalistycznej
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MOKWA-KRUPOWIES MARZENA, 80-313 Gdańsk, ul. Kazimierza Tetmajera 19;
2)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgicznej i Chirurgii Onkologicznej Przychodni Specjalistycznej
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. IWONA CHRUŚCICKA SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ, 80-834 Gdańsk. ul. św. Ducha 115/117;
3)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii i/lub chirurgii ogólnej i onkologicznej w Poradni Onkologicznej Przychodni Specjalistycznej.
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. IWONA CHRUŚCICKA SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ, 80-834 Gdańsk. ul. św. Ducha 115/117.

    

K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku