PRACA

Opublikowano:

28-02-2024

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 20.02.2024r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 20.02.2024r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu
PRAKTYKA LEKARSKA ADRIAN LENIK, 38-400 Krosno, ul. Lelewela 24/37.
    

K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku