PRACA

Opublikowano:

28-02-2024

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 13.02.2024r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 17/2024 z dnia 13.02.2024r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę gastroenterologa w Zakładzie Endoskopii i Zaburzeń Matabolicznych, udzielania konsultacji w oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej
JACEK KOWERZANOW SPL, 81-173 Gdynia, ul. gen. Marii Wittekówny 10B/10;
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału AiIT, na sali wybudzeń oraz współpraca z innymi członkami zespołu anestezjologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
JOANNA KARLA IPP, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 44c/8;
3)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
IPP DANIEL ZDROJEWSKI, 82-300 Elbląg, ul. Legionów 8c/38.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku