PRACA

Opublikowano:

25-01-2024

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 09.01.2024r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 09.01.2024r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    przeprowadzania zabiegów w zakresie chirurgii kręgosłupa przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Leczenia Chorób Kręgosłupa
JAROSŁAW BORTNOWSKI IPL, 81-198 Rewa, ul. Wielkopolska 20;
2)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza z ukończonym szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie anestezjologii lub lekarza specjalistę anestezjologa
IPL MONIKA BLUJ - BRUDEREK, 81-572 Gdynia, ul. Górnicza 26b/12;
3)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych
ISPL ANDRZEJ WOJTYSZEK, 80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 146/1;
4)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej
SPL BOGUMIŁA SOŁTYSIAK, 80-176 Gdańsk, ul. Miłosna 25.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świąteczne opieki chorych (zwanej dalej NOCH).


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku