PRACA

Opublikowano:

19-12-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 12.12.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 96/2023 z dnia 12.12.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów przez ratownika medycznego w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
OŚRODEK SZKOLEŃ RATOWNICZYCH MAYDAY MEDYCYNA MAREK REDZIMSKI, 80-297 Banino, ul. Goździkowa 16/2.
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku