PRACA

Opublikowano:

27-11-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 08.11.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 89/2023 z dnia 08.11.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    przeprowadzania zabiegów w zakresie chirurgii kręgosłupa przez lekarza specjalistę neurochirurga w Oddziale Leczenia Chorób Kręgosłupa
ISPL MARCIN RUT, 80-262 Gdańsk, ul. Hugo Kołłątaja 7/56;
2)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę neurochirurga zgodnie z procedurami NFZ
ISPL MARCIN RUT, 80-262 Gdańsk, ul. Hugo Kołłątaja 7/56;
3)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki
ISPL lek. med. ARTUR CZARNECKI, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 12/4;
4)    świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
ISPL PIOTR ZAWADZKI, 84-207 Bojano, ul. Stefana Batorego 5;
5)    udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem kontraktowych dyżurów lekarskich, w tym również dyżurów pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
IPL MAREK CHRZANOWSKI, 81-706 Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 9/3,
ISPL TOMASZ GRUDNIEWSKI, 81-572 Gdynia, ul. Waleriana Szefki 4a/4;
6)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć
IPL GRZEGORZ JERZAKOWSKI, 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 83d/9,
PPL JACEK RANISZEWSKI, 81-411 Gdynia, ul. Mikołaja Kopernika 38/5,
IPL MICHAŁ GORCZYCA, 83-207 Kokoszkowy, ul. Jaśminowa 6;
7)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
IPL EMIL ZYZIK, 81-163 Gdynia, ul. Szklarska 23,
ZDROWIE - EMIL RYBACZEK, 81-586 Gdynia, ul. Strzelców 18/16;
8)    wykonywania badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i radiologii wraz z kierowaniem Pracownią Diagnostyki Obrazowej
ROMAN THEUS ISPL, 81-589 Gdynia, ul. Sojowa 2e/50;
9)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki
LEKARZ JAROSŁAW RACHOŃ, 23-251, Ludmiłówka 223,
PRAKTYKA LEKARSKA KAIS MOHAISSEN, 80-502 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 225/100.W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku