PRACA

Opublikowano:

14-11-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 06.11.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 86/2023 z dnia 06.11.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa w oddziałach szpitala oraz udziału w zespole prowadzącym leczenie onkologiczne.
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE ANETA SZCZEŁUSZCZENKO, 80-293 Gdańsk, ul. Nowiec 64.
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku