PRACA

Opublikowano:

20-10-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 11.10.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 81/2023 z dnia 11.10.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału AiIT, na sali wybudzeń oraz współpraca z innymi członkami zespołu anestezjologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
USŁUGI PIELĘGNIARSKIE ALICJA MACIEJEWSKA, 80-765 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 18/115.

K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku